Sala fallskyddsteknik AB har genom åren monterat stegvägar ihop med fallskyddssystem över hela Sverige. Sedan systerföretaget Sala Svets kom in i koncernen så kan vi nu även leverera kompletta tillträdesvägar i form av gångbanor, trappor med mera.

Ett exempel är tankgårdar vi säkrat upp där trappor och gångbanor skräddarsys runt tankarna. I gångbanorna finns förberedda fötter för positioneringsutrustning så att när en inspektion eller reparation skall utföras så är halva jobbet redan gjort med att sätta upp en positionerings-/evakuerings-utrustning.

Kontakta oss för att veta mer.

Image