En kurs i hjärt-lungräddning kan rädda liv

Genom att gå en HLR-utbildning kan du bidra med att rädda liv. Tack vare en snabb HLR-insats och kunskapen att hantera en hjärtstartare kan upp till 70% av alla som råkar ut för ett hjärtstopp överleva. Efter utförd utbildning skall du som deltagare kunna: Identifiera hjärtstopp, larma 112 med kännedom om larmoperatörens stödjande roll, utföra HLR med god kvalitet, lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge, vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR samt förstå vikten av regelbunden träning på detta.


Utbildning i lung-hjärträddning ( HLR-kurs ) hos oss i Sala

Inga förkunskaper krävs, max 12 deltagare per tillfälle, kan kombineras med en fallskyddsutbildning, 2 h utbildning inkl. fika, 950:- per deltagare.


Utbildning i lung-hjärträddning ( HLR-kurs ) hos er i Västerås, Uppsala eller annan ort

Inga förkunskaper krävs. Vi har möjlighet att åka ut till städer i hela Mälardalen såsom Uppsala och Västerås för att genomföra vår HLR-utbildning. Kontakta oss för pris.

Vi tillhör och utför utbildningar i enlighet med svenska HLR-rådet.