Utbildning

Fallskyddsutbildning för alla som arbetar på höjd, i slutna utrymmen eller där fallrisk finns. Vi tillhandahåller teori & praktik som ger en bra grund. Vi kan även utforma kursen efter just dina önskemål – varför inte kombinera ihop med en HLR-utbildning?

LÄS MER

Besiktning & Service

All säkerhetsutrustning kräver regelbunden kontroll & service för att säkerställa dess funktion. När det gäller fallskydd skall detta vanligtvis ske årligen eller efter incident. Ett obesiktigat fallskydd är INTE gokänt att använda! – Vi hjälper er med besiktning av de flesta fabrikat.

Läs mer

Fallskyddssystem

Exempelvis fasta vajer- eller sken-system – Horisontella & vertikala. Men även mobila system. Ett korrekt system ger användaren möjlighet att röra sig obehindrat efter anpassad sträcka utan omkopplingar. Vi konstruerar och monterar skräddarsydda lösningar rikstäckande.

Läs mer

HLR-Utbildning Vuxen

Hjärt-lungräddning (HLR) är en fråga om liv och död. Chansen att överleva ett hjärtstopp beror till största delen på att människor i den omedelbara närheten kan starta HLR och att det finns en hjärtstartare i närheten. HLR med omväxlande 30 kompressioner och 2 inblåsningar fördubblar chansen att överleva och med tidig strömstöt från en hjärtstatare kan cirka 70% överleva hjärtstoppet.

Läs mer