Utbildning

Fallskyddsutbildning för alla som arbetar på höjd, i slutna utrymmen eller där fallrisk finns. Vi tillhandahåller teori & praktik som ger en bra grund. Vi kan även utforma kursen efter just ditt önskemål.

Boka utbildning

Besiktning & Service

All säkerhetsutrustning kräver regelbunden kontroll & service för att säkerställa dess funktion. När det gäller fallskydd skall detta ske årligen eller efter incident. Ett obesiktigat fallskydd är INTE gokänt att använda! – Vi hjälper er

Läs mer

Fallskyddssystem

Exempelvis fasta vajer- eller sken-system – Horisontella & vertikala. Men även mobila system. Ett korrekt system ger användaren möjlighet att röra sig obehindrat efter anpassad sträcka utan omkopplingar. Vi konstruerar och monterar skräddarsydda lösningar rikstäckande.

Kostnadsförslag