Pelle Wallingstam - VD

Kalle Wallingstam - Vice VD

Pernilla Andersson - Ekonomiansvarig

Göran Johansson - Servicetekniker

Pontus Hesselius – Säljare/Utbildare

Mats-Owe Andersson – Montör

Allmänna frågor