Vi besiktigar de flesta märken inom fallskyddsbranschen och en årlig besiktning av utrustningen är obligatorisk för att den ska anses som godkänd. Daglig kontroll utav den personliga utrustningen skall göras då utrustningen kan skadas mellan de årliga kontrollerna.

Fallskyddsutrustning ska enligt lag användas på arbetet då en fallrisk finns som kan medföra skada. Det finns många olika typer av utrustning men vi kan utföra en analys av eran arbetsplats och ge förslag på den lösning vi anser mest lämplig.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivare skall ombesörja att fallskyddslösningar finns på plats för personer som arbetar i en miljö där det finns fallrisk till lägre nivå som kan medföra skada.

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas. Vi hjälper er givetvis med detta för att få till en skräddarsydd lösning som lämpar sig bäst för erat behov.

Kontakta gärna Sala Fallskyddsteknik för mer information om fallskyddsanalyser, våra fallskyddsutbildningar eller produktfrågor.

Besiktning, service eller reparation?

Vi besiktar och reparerar alla märken, kontakta oss nedan så hjälper vi dig.