Liftutbildningen är utformad för att repetera kunskapen hos sina anställda när det gäller säker användning av mobila arbetsplattformar. Utbildningen består av 11 videosektioner som tar 49 minuter totalt. Till videorna finns även skriftligt material för en fördjupad förståelse.

Med vår online utbildningsplattform kan elever snabbt och enkelt genomföra utbildningen online. När varje video är klar, blir du automatiskt förd till nästa del i utbildningen. Det är användarvänligt och kräver ingen större datavana. Till varje avsnitt finns också skriftligt material och illustrationer som kompletterar videorna och ger en djupare förståelse. Totalt finns det 11 videosektioner, var och en av dem är uppdelad i korta segment på cirka 2-6 minuter som täcker olika ämnen. Oavsett om du använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon kan du se videorna. Du har även möjlighet att återvända och titta på materialet flera gånger.

Utbildningen är i enlighet med Liftläroplanen (LLP) fastställd av Liftutbildningsrådet (LUR) och följer givetvis Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Teoriavsnitten inkluderar:

  1. Olika typer av maskiner.
  2. Lyftplattformens uppbyggnad.
  3. Kontroll och besiktning.
  4. Arbetssätt och hantering.
  5. Säkerhet.
  6. Arbetsrätt och föreskrifter.

Efter att alla kapitel är avklarade genomgår eleven ett teoriprov. Vid godkänt resultat erhåller eleven ett utbildningsbevis. Detta gäller både för repetition / förnyelse av befintligt liftkort. Grundkursen kräver praktik och uppkörning med en ackrediterad instruktör samt ett slutprov på plats.

Anmäl intresse